Hvem er vi?

Om Hjælp Til Liv

Hjælp Til Liv er en enkeltmandsvirksomhed etableret i 2018. Virksomheden beskæftiger sig med afholdelse af førstehjælpskurser, samt salg af førstehjælpsudstyr i form af hjertestartere og tilbehør.

Hjælp Til Liv er en enkeltmandsvirksomhed etableret i 2018. Virksomheden beskæftiger sig med afholdelse af førstehjælpskurser, samt salg af førstehjælpsudstyr i form af hjertestartere og tilbehør.

Instruktører under Hjælp Til Liv er alle uddannede ambulancereddere i det danske redningsberedskab, med mange års erfaring i professionel førstehjælp.

Dette gør underviseren i stand til i undervisningen at lægge et specifikt fokus på emner, hvor førstehjælperen kan gøre en kæmpe forskel.

Med en baggrund i den danske ambulancetjeneste

opleves det desværre alt for ofte, at udfaldet hos personer, der udsættes for akut sygdom, alvorlig ulykke eller et hjertestop, får fatale konsekvenser. Dette fordi der ikke er nok personer der træder til i en krisesituation og yder den dertil nødvendige førstehjælp.

Vision

At få flere mennesker til at træde til i en nødsituation, og derved øge overlevelsesraten når personer rammes af akut sygdom, ulykke eller hjertestop.

Hjælp Til Liv ønsker at opnå dette gennem en dynamisk, spændende og praktisk førstehjælpsundervisning, hvor kursisten bliver i stand til at kunne handle og gøre en forskel i en krisesituation.

Målet er, at ingen kursist skal forlade et førstehjælpskursus uden at føle sig i stand til kunne gøre en mærkbar forskel i en krisesituation.

Ved at vælge et kursus, planlagt og afholdt af Hjælp Til Liv, er I sikre på, at instruktøren er velforberedt og altid opdateret på den nyeste viden.

Med venlig hilsen
Martin Rosenkilde, ejer
Instruktør og ambulancebehandler

Martin Rosenkilde

Indehaver

Jeg er uddannet og fungerende ambulanceredder på 8. år. Jeg er fuldtidsansat ved Hovedstadens Beredskab og har en baggrund fra Falck Redningskorps.

Jeg brænder for, at flest mulige mennesker bliver i stand til at yde førstehjælp, idet jeg som ambulanceredder oplever hvilke konsekvenser, det har, hvis der ikke har været ydet førstehjælp, inden en ambulance ankommer.

Jeg har følgende relevant uddannelse for at kunne undervise i førstehjælp.

  • Paramediciner

  • Førstehjælpsinstruktør – Uddannet fra Beredskabsstyrelsen.

  • Voksenpædagogisk Grunduddannelse – Fra Beredskabsstyrelsen

  • Uddannet I AMLS, “Advanced Medical Life Support” – Amerikansk kursus i håndtering af avancerede medicinske tilstande.

  • Uddannet i PHTLS -“Prehospital Trauma Life Support”– Amerikansk kursus i håndtering af svært tilskadekomne traumepatienter.

  • Diplomtræneruddannelse fra Dansk Idrætsforbund, samt flere års erfaring som træner på et talentudviklingscenter for kajakroere.

Instruktører, der underviser under Hjælp Til Liv, er alle medlemmer af FSFI – Foreningen af Selvstændige Førstehjælpsinstruktører.

Dette er kundens garanti for, at instruktøren overholder alle gældende regler og retningslinier for uddannelse og forsikring jf. Dansk Førstehjælpsråd.

Ligeledes garanterer medlemsskabet af FSFI, at der udstedes et officielt gældende elektronisk kursusbevis, jf. Dansk Førstehjælpsråd.