Handelsbetingelser

For Hjælp Til Liv CVR: 39012111

Disse vilkår gælder for alle besøgende, brugere og andre, der har adgang til eller bruger hjaelptilliv.dk. Ved at benytte hjemmesiden accepterer du automatisk disse vilkår.

Disse vilkår og betingelser bedes gennemlæses omhyggeligt

Links til andre webshops og hjemmesider

hjælptilliv.dk kan indeholde links til tredjeparts websteder eller tjenester, der ikke ejes eller kontrolleres af Hjælp Til Liv.

Hjælp Til Liv har ingen kontrol over, og påtager sig intet ansvar for indholdet, fortrolighedspolitik eller praksis af enhver tredjeparts webshop eller tjeneste. Vi anbefaler, at du læser vilkår, betingelser og fortrolighedspolitik på alle de tredjeparts webshops og tjenester, som du besøger.

Ændringer

Vi forbeholder os retten til, efter eget skøn, at ændre eller erstatte disse vilkår til enhver tid.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til disse vilkår, bedes du kontakte os. Det kan gøre her.

Privatlivspolitik

Når du henvender dig til os via internettet, telefonisk eller på mail, vil din henvendelse i nogle tilfælde blive gemt elektronisk. Vi videregiver ikke dine data til tredjepart. Indsamlede data opbevares ikke i krypteret form, men er stadig godt beskyttet. 

Du kan indhente nærmere information om de oplysninger, vi har registreret om dig og få rettet eventuelle fejlregistreringer ved at henvende dig til Hjælp Til Liv.

Vi bruger cookies til at tilpasse vores indhold og annoncer, til at vise dig funktioner til sociale medier og til at analysere vores trafik. Vi deler også oplysninger om din brug af vores website med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Vores partnere kan kombinere disse data med andre oplysninger, du har givet dem, eller som de har indsamlet fra din brug af deres tjenester. Du samtykker til vores cookies, hvis du fortsætter med at anvende vores hjemmeside.

Vilkår ved førstehjælpskurser

VED KØB AF HELT KURSUS:

VILKÅR
Din virksomhed eller forening har ret til det aftalte førstehjælpskursus som anført på bekræftelsen. Du kan frit vælge hvilke personer, der skal deltage på kurset og der er ingen krav til tidligere erfaring, med mindre andet er anført i kursusmålet og uddannelsesplanen. Ved førstehjælpskurser, der følger kursusplanen under Dansk Førstehjælpsråd, kan der deltage maksimalt 16 personer på hvert kursushold. Uudnyttede pladser kan ikke overføres til andre kurser.

Ved booking af førstehjælpskursus, skal der oplyses navn og telefonnummer på en kontaktperson som Hjælp Til Liv og evt. instruktøren kan kontakte på dagen for førstehjælpskurset.

LOKALER

Alle førstehjælpskurser afholdes i jeres egne lokaler/område, med mindre andet aftales med Hjælp Til Liv.

Køberen af førstehjælpskurset står selv for forplejning, medmindre andet er aftalt.

I prisen er inkluderet førstehjælpsbeviser, skriftligt undervisningsmateriale og transportafgifter. Ved kørsel udenfor Sjælland tillægges transportgebyr på kr. 3,50,- pr. km. med mindre andet er anført i ordrebekræftelsen. 

Det er kundens ansvar rettidigt at oplyse om ændringer i adressen for kursusafholdelse, samt evt. ændringer i kontaktoplysninger for kontaktpersonen på kursusdagen.

ANNULLERING ELLER OMBOOKNING

Senest 30 dage før kursusdatoen, betales intet kursusgebyr.

Senest 7 dage før kursusdatoen, betales 25% af kursusgebyret

Senere end 7 dage før kursusdatoen, betales 50% af kursusgebyret

Gebyret er tilsvarende prisen for det bookede førstehjælpskursus.

VED SYGDOM

Hjælp Til Liv forbeholder sig retten til at foretage mindre ændringer til kursernes indhold, samt ret til at ændre eller flytte kursusdato. Vi forbeholder os retten til at aflyse kurser i tilfælde af sygdom hos instruktøren. I disse tilfælde bliver kunden informeret om aflysningen og vi aftaler en ny tid for kursusafholdelse, såfremt en anden instruktør ikke har mulighed for at være stedfortræder.

VED KØB AF ENKELT ELLER FLERE KURSUSBILETTER:

VILKÅR

Billetten skal medbringes på arrangementet enten i print eller elektronisk format.

Billetten er ikke personlig og må gerne videresælges eller videregives.

Billetten giver adgang det, på billetten nævnte førstehjælpskursus.

Der ingen krav til tidligere erfaring, med mindre andet er anført i kursusmålet og uddannelsesplanen. Ved førstehjælpskurser, der følger kursusplanen under Dansk Førstehjælpsråd, kan der deltage maksimalt 16 personer på hvert kursushold.

Hjælp Til Liv forbeholder sig retten til at foretage mindre ændringer til kursernes indhold indenfor undervisnings planens rammer.

Tilbydes forplejning på kurset skal deltagerne oplyse om særlige behov som eks. allergier, ved tilmelding.

Hjælp Til Liv fraskriver sig ansvaret omkring forplejningen, da dette købes via 3. part.

ANNULLERING ELLER OMBOOKNING

Hjælp Til Liv forbeholder sig retten til at aflyse kurset eller flytte kursusdatoen uden varsel. Årsag til dette kan eks. være problematik med undervisningslokalet, ikke nok tilmeldinger eller sygdom hos instruktøren. Flyttes kursusdatoen, og køber ikke ønsker at deltage på den nye kursusdato, refunderes det fulde beløb til køber.

Hjælp Til Liv giver deltagerne besked om ovenstående via mail senest 7 dage før kursusstart.

VED SYGDOM

Ved sygdom hos instruktøren eller force majeure på kursusdatoen, og Hjælp Til Liv ikke kan stille med en stedfortræder som underviser, kontaktes deltagerne telefonisk. Det fulde beløb vil her blive refunderet til købers konto.

Hjælp Til Liv vil ALTID gøre det ypperste for at afvikle kurset!

FORTRYDELSE / RETURRET

Du har som køber fuld returret 14 dage efter købt billet, dog ikke hvis billetten er købt mindre end 14 dage inden kursusafholdelse.

Bliver du forhindret i at deltage på kurset, beder vi dig kontakte os. Der er som udgangspunkt ikke mulighed for at få refunderet beløbet for købt billet.

Vilkår ved køb af hjertestarter

Fortrydelsesret

Hvis du fortryder dit køb, har du 14 dages fortrydelsesret. Fortrydelsesretten løber fra den dag, du har modtaget din vare.

Fortrydelsesretten kan kun udnyttes, hvis varen tilbageleveres i væsentligt samme stand og mængde. Fortrydelsesretten bortfalder derfor, hvis du bruger varen på en måde, som helt åbenbart forringer varens salgsværdi væsentligt.

Ved køb af hjertestartere og lignende er den originale emballage altid en væsentlig del af varens værdi. Emballagen skal derfor altid sendes med retur, for at betingelserne for at udøve fortrydelsesretten er opfyldt. 

Ved at placere hjertestarteren i offentligt rum, vurderes det, at hjertestarteren er taget i brug og fortrydelsesretten derfor bortfalder.

Vedr. Serviceaftale på hjertestartere

§ 1. De til hver tid gældende takster kan findes på Hjælp Til Livs hjemmeside.

Stk. 2. Hjælp Til Liv forbeholder sig retten til ensidigt at ændre takster, dette gælder også selvom et eksemplar af takstbladet er udleveret ved aftalens indgåelse.

§ 2. Dokumentation på hjertestarteren har været i brug skal foreligge, hvis elektroder og batteri skal skiftes inden udløbsdato.

Stk. 2. Denne dokumentation skal foreligge i form af kvittering udstedt af ambulancereddere eller ved pågældende region.

Stk. 3. Kan dokumentation forevises på anden måde, kan denne af efter omstændighederne godkendes af Hjælp Til Liv.

§ 3. Mangler der er opstået som følge af anvendelse i strid med producentens anvisninger, dækkes ikke ved serviceaftalen.

Stk. 2. Mangler der ikke er omfattet af serviceaftalen, udbedres efter de til hver tid gældende takster.

Stk. 3. Hærværk dækkes ikke omfattet af serviceaftalen, dette må sikres gennem forsikring eller kan udbedres efter de til hver tid gældende takster.

§ 4. Serviceaftalen opkræves for 1 år af gangen og fornys automatisk, hvis ikke aftalen er opsagt inden, jf. § 5.

§ 5. Serviceaftalen kan opsiges til enhver tid ved skriftlig meddelelse til Hjælp Til Liv.

Stk. 2. opsigelsesvarslet er løbende måned plus 1 måned.

Stk. 3. Ved opsigelse betales alene for måneder, hvor serviceaftalen har været gældende og indtil varslingens udløb. Stk. 4. Forudbetalte måneder efter § 4 der ligger efter opsigelses varslets udløb, vil blive tilbagebetalt når opsigelsesvarslet udløber.

§ 6. Hjælp Til Liv forpligtelser i forhold til serviceaftalen gælder kun indtil opsigelsesvarslets ophør.

Stk. 2. Ydelser der skulle være leveret efter aftalens ophør vil således ikke kunne kræves leveret før tid. Hjælp Til Liv forbeholder sig retten til, at levere disse ydelser efter de til hver tid gældende takster.

§ 7. Skader forårsaget som følge af en defekt ved produktet, henvises til producenten af produktet ved spørgsmål om erstatning. Oplysninger på producenten vil altid kunne kræves udleveret.

Stk. 2. Er producenten ikke ansvarlig efter lov om produktansvar, er Hjælp Til Liv heller ikke ansvarlig på vegne af producenten.