Førstehjælpskursus ✚

FØRSTEHJÆLP OMBORD PÅ MINDRE FARTØJER OG I SØSPORT

Forside ⟩ Førstehjælpskurser Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport

Bliv klar til at yde førstehjælp ved drukneulykker

Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport, er et kursus målrettet foreninger, der dyrker vandsport eller har deres gang på mindre fartøjer som eksempelvis lystsejlere.

Du bliver i stand til at handle hensigtsmæssigt og om nødvendigt, yde den korrekte førstehjælp f.eks. ved en drukneulykke og i andre situationer, der kan opstå i forbindelse med vandsport.

Kurset gennemgår særlige forhold omkring evakuering og førstehjælp, som gør sig gældende til søs, herunder tilkald af hjælp via 1-1-2, radio nødkald og brug af "Search and Rescue - SAR"

Kursus i grupper 

Velegnet til: firmaer, fonde, foreninger, organisation-er, private i grupper mm. 

Antal deltagere: 16 Personer

Varighed: 8 timer

Pris: 8790 kr. eks. moms pr. hold 

Kursusindhold

 

Førstehjælp ved hjertestop

✓ Korrekt alarmering og opbygningen af 112

✓ Kontrol af bevidsthed hos en voksen person

✓ Overlevelseskæden

✓ Hjertemassage til voksne - som enkeltperson og som team

✓ Opbygning og brug af hjertestarter (AED)

✓ Stabilt sideleje

✓ Førstehjælp ved fremmedlegemer i luftvejene

Førstehjælp ved ulykker

✓ Skab sikkerhed ved ulykker - Herunder drukneulykker

✓ Nødflytning i forbindelse med ovenstående

✓ Vurdering af en person og livreddende førstehjælp ved brug af ABC metoden

✓ Tilkald hjælp - 1-1-2, VHF-radio, nødraketter og "redningsnumre"

✓ Førstehjælp til tilskadekomne med bevidsthedspåvirkning og til tilskadekomne med normal vejrtrækning

✓ Lejring ved symptomer på kredsløbssvigt

✓ Psykisk førstehjælp

Førstehjælp ved sygdomme

✓ Førstehjælp ved blodprop i hjertet

✓ Førstehjælp ved blodprop i hjernen/ hjerneblødning

✓ Førstehjælp ved krampeanfald

✓ Førstehjælp ved sukkersyge

Førstehjælp ved livstruende blødninger

✓ Afrevne legemsdele

✓ Store sår og flænger, herunder pulserende blødninger

Førstehjælp ved skader i forbindelse med temperaturpåvirkninger

✓ Førstehjælp ved hedeslag

✓ Førstehjælp ved forbrændinger

✓ Førstehjælp ved forfrysninger

✓ Førstehjælp ved nedkøling af kroppen

Er du medlem af Dansk Kano og Kajak Forbund?

Til medlemsklubber og organisationer under Dansk Kano og Kajakforbund tilbyder vi 10% i rabat ved køb af et helt kursus.

Vidste du at...

Fra 1/1 2020 stiller Dansk Kano og Kajak Forbund krav til, at alle instruktører er opdateret på uddannelsen "Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport".

Få 10% rabat

UDTALELSER FRA TIDLIGERE DELTAGERE

Praktisk information

1. Kurset

Kurset gennemgår særlige forhold omkring evakuering og førstehjælp der gør sig gældende til søs, som omfatter tilkald af hjælp via 1-1-2, radio nødkald og brug af "Search and Rescue - SAR". 

2. Instruktører med erfaringer fra virkeligheden

For at sikre dig det bedste udbytte af kurset, er alle vores instruktører uddannet ambulancereddere, 

med bred erfaring fra det danske redningsberedskab.

Derudover har alle instruktører på dette kursus stor erfaring med kajakroning.

3. Kursusmateriale

Der udleveres et kursushæfte pr. deltager. Type af kursushæfte afhænger af indholdet på kurset.

4. Kursusbevis

Der udstedes et gyldigt førstehjælpsbevis jf. Dansk Førstehjælpsråd, pr. deltager. 

Gyldighed: 24 mdr.

5. Uddannelsesplan

Se Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesordning

6. Placering

Undervisningen kan foregå på hverdage eller i weekender, om dagen eller i aftentimerne.
Underviseren kommer gerne til jer, i jeres lokaler. Efter nærmere aftale kan vi forestå lokale, vær dog opmærksom på  at udgiften for lokaleleje tillægges kursusprisen. Hjælp Til Liv har fordelagtige aftaler på lokaleleje.​ 

Ved kørsel uden for Sjælland tillægges kørselsgebyr på 3,50,- pr. km.

TILMELDING FOR ENKELTPERSONER

 

"Kurset var overordentlig vellykket, og Martin er en fremragende instruktør, som ikke kun "forelæste" men også inddrog os alle aktivt i undervisningen. Samtidig var hans store erfaring som redder med til at gøre undervisningen nærværende og meget autentisk.

 

Meget af stoffet var genkendeligt fra tidligere kurser, men der var flere praktiske øvelser indlagt, som ingen af os før havde prøvet (indpakning ved hypothermi og forsøg med Heimlich metoden på prøvedukke). 

 

Ud over dette var der selvfølgelig rigtig megen grundig øvelse med livreddende førstehjælp, herunder øvelser med hjertestarter.

 

Der blev brugt en del tid på problemer med ulykker ved kajakroning, som der ikke tidligere har  været undervist i på de obligatoriske førstehjælpskurser, hvilket forhåbentlig vil være til hjælp, skulle ulykken ske.

Vi var alle enige om, at dette kursus var langt bedre og mere inspirerende, end hvad vi tidligere har oplevet.”

John Hyttel
Vedbæk Kano og Kajak Klub
 

Kontakt os i dag

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning, er du altid velkommen til at kontakte os på telefon 

71 96 71 76  eller udfylde formularen herunder, så vender vi tilbage til dig.

Ring til os

Skriv til os

Sociale Medier

facebook.png
instagram.png
linkedin.png

SAMARBEJDSPARTNERE

OM HJÆLP TIL LIV

Om os

Kontakt

Referencer

© 2020 Hjælp Til Liv. Alle rettigheder forbeholdt ∙ CVR: 39012111 ∙ Snoghøj Alle 8, 2770 Kastrup, Danmark